Texterna nedan är tagna från olika webplatser som i sin tur tagit dem från andra.

VAD ÄR GEOCACHING?

Geocaching är en sport/lek för alla som äger en bärbar GPS-enhet. Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans, med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Sedan publicerar man så noggranna koordinater som möjligt, ibland tillsammans med ledtrådar, på en webbplats på Internet. Intresserade kan sedan leta upp geocachen och anteckna sig i loggboken. När man är uppkopplad nästa gång loggar man också på sidan på nätet, så att alla kan läsa loggarna utan att leta upp skatten i fråga. Man kan ta ett föremål från cachen, men bara om man lämnar ett nytt. Ibland utvidgas cachen till en multicache, där man måste besöka flera olika gömställen, för att ur dessa få delar av den information som behövs för att finna slutmålet. Ibland arrangeras träffar (s.k. events) för skattsökare, där koordinaterna för platsen där man skall mötas läggs ut på samma sätt som för en vanlig gömma, men med tillägget att de bara gäller ett visst datum och klockslag.

Geocaching är ett sammansatt amerikanskt ord som består av GEO från det grekiska geo som betyder jord, mark och CACHING från det engelska ordet cache som betyder gömställe, gömd proviant. Uttrycket används också inom datavärlden för att beskriva att datorn tillfälligt gömmer undan något. En svensk direkt-översättning av geocaching är svår, men ett uttryck som beskriver företeelsen kan vara "Skattjakt-med-GPS".

 

HUR HITTAR DU DIN FÖRSTA GEOCACHE?

Först måste du registrera dig på www.geocaching.com. För att kunna läsa koordinaterna så måste du vara registrerad. Om du vill ha tillgång till fler funktioner så kan du välja att bli Premium Member, men börja med att prova på med ett standardkonto. Lägg in dina hemkoordinater i din profil så är det enkelt att hitta de närmaste gömmorna.

Lägg in koordinaterna från cachesidan i din GPS. Memorera beskrivning och ledtrådar till cachen du valt, eller skriv ut den. Sedan väljer du att navigera till punkten med hjälp av din GPS. När du närmar dig målet så är det dags att jämföra verkligheten med beskrivningen. Ofta kommer kan inte mitt på gömman på grund av diverse felkällor i GPS-positionen, utan man får följa ledtrådarna. När du funnit den så skall du skriva i loggboken. Du kan också byta med eventuella bytessaker i lådan. Om du tar något så skall du lämna något. Var noga med att stänga lådan efter dig, och göm den på det vis som cacheägaren tänkt sig. Det är viktigt att "ickecachare" inte skall råka hitta den.

Sedan är det bara att ta sig till gömmans punkt på enklast sätt. Väl där får man försöka hitta den exakta positionen med hjälp av skrivna ledtrådar och lite fantasi. När man hittat gömman skall man alltid skriva i loggboken, det är viktigast. Lägg gärna i någon liten gåva och ta med dig något annat. Var noga med att försluta lådan igen och placera den exakt där du fann den, samt maskera den om den var dold.

Mer om Geocaching kan du läsa på www.geocaching.com, och varför inte registrera dig och prova på?

 

HISTORIKEN BAKOM GEOCACHING

Geocaching som aktivitet startade i USA i maj 2000, ett par dagar efter att Clinton-administrationen stängde av SA-störsignalen som påverkade noggrannheten i GPS-systemet. Efter att SA-signalen slopades så fick man koordinater inom några meters marginal. 3 maj lade Dave Ullmer ut en hink med småprylar utanför Portland i Oregon. Han meddelade detta i en diskussionsgrupp på nätet där han etablerade sporten. Allt som fortfarande gäller fanns med: Låda, loggbok, bytesprylar.

8 maj presenterade Mike Teague en webbplats för att samla in positioner på gömmor. En kopia av sidan har skapats och heter som originalet: GPS Stash Hunt Homepage.

15 maj startade James Coburn en epost-lista för vad som då kallades "Global Positioning Stash Hunt". Listan finns fortfarande och är en slags historiebeskrivning av sporten.

30 maj föreslog Matt Stum namnet "geocaching" för att slippa det tvetydigheter som "stash" kunde leda till (tjuvgömma).

På mindre än en månad hade idén växt till en hobby med regler, gömmor, epost-listor, diskussionsgrupper och en webbplats!

2 september kontaktade Jeremy Irish "the gpsstash mailing list" och meddelade att han registrerat domänen geocaching.com och startat upp en webbplats. Han kopierade gömmornas data fråm Mike Teague's databas till sin egen. 6 september kungjorde Mike Teague att Jeremy Irish tog över databasen med gömmor.

 

Tillbaka